×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام ۱ دسامبر ۲۰۱۹ بیت العدل اعظم
1398/10/12

ترجمه‌ای ازنامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۱  دسامبر  ۲۰۱۹

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

همانطور که مطّلعید اوضاع نگران‌کننده‌ای که مردم جهان با آن رو به رو هستند و مشکلات پی در پی حاصله از عدم اتّحاد در درون ملّت‌ها و بین ملّت‌ها موضوعی بارز و آشکار در پیام‌های بیت العدل اعظم بوده است.  بهائیان البتّه همواره اوضاع جهان را مدّ نظر دارند.  رفاه عالم انسانی و صلح و آرامش آن آرزوی همیشگی همۀ کسانی است که این پند حضرت بهاءالله را به گوش جان شنیده‌اند که می‌فرمایند "امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید".  بعلاوه، کاملاً بدیهی است که اشتیاق احبّا برای کمک به اصلاح و بهبود عالم انسانی و مشارکت سازنده در حیات اجتماع به هیچ وجه با عدم مداخلۀ آنان در امور سیاسی در تضاد نیست.  اگرچه آگاهی از شداید و مشقّاتی که بسیاری از مردم را مبتلا ساخته موجب افزایش تعهّد به تغییر بنیادین اجتماعی می‌گردد، ولی فعّالیّتی سیاسی از جانب بهائیان صرفاً موجب تضعیف قوای جامعه و مانع تحقّق این تغییر خواهد گشت.  تغییر باید از تحوّل روحانی اجتماع ناشی گردد.  بیت العدل اعظم در پیام ۲ مارس ۲۰۱۳ خطاب به بهائیان ایران این موضوع را مورد بررسی بیشتری قرار داده‌اند، پیامی که بسیاری از جوامع بهائی مراجعۀ مکرّر به آن را مفید یافته‌اند.  معهد اعلی مقرّر فرموده‌اند نکات بیشتری را در مورد موضوعی که کاملاً به این مسئله مربوط می‌گردد به اطّلاع شما برسانیم.  این نامه را می‌توانید به هر طریقی که صلاح می‌دانید با احبّا در میان گذارید.

یکی از نشانه‌های آشکار بیماری روز به روز وخیم‌تر اجتماع تنزّل مداوم گفتمان‌های عمومی به بغض و عناد روز‌افزون است که نمایانگر جبهه‌گیری‌های تفرقه‌ساز در نقطه‌نظرها است.  از جمله خصوصیّات رایج چنین گفتمان‌های امروزی انحطاط سریع اختلافات سیاسی به توهین و استهزاء است.  امّا وجه تمایز عصر حاضر از دوران گذشته اینست که قسمت اعظمی از این گفتمان‌ها در برابر دیدگاه جهانیان صورت می‌گیرد.  رسانه‌های اجتماعی و وسایل ارتباطی مربوطه بیشترین اشاعه را برای مسائل مشاجره‌انگیز میسّر می‌سازد، و همین وسایل به افراد اجازه می‌دهد تا هر چه را که توجّه آنان را جلب کرده در سطح وسیعی فوراً منتشر سازند و حمایت و یا مخالفت خود را نسبت به گرایش‌های گوناگون بطور صریح یا ضمنی نشان دهند.  سهولت بی‌نظیری که شرکت در چنین مناظرۀ عمومی را ممکن می‌سازد و نیز ماهیّت این تکنولوژی، احتمال اشتباه و لغزش آنی در قضاوت و رفتارهای غیر محتاطانه را بیشتر و پیامدهای آن را پایدارتر می‌سازد.

این مسئله مفاهیم و مقتضیات خاصّی برای بهائیان دارد که به خوبی آگاهند که اصول دیانت‌شان آنان را ملزم به اجتناب از مداخله در هرگونه مباحثه و مجادلۀ سیاسی می‌نماید.  حضرت عبدالبهاء به یکی از احبّا نصیحت می‌فرمایند که "لا تتلفّظی بکلمة من السّیاسیّات…  و لا تذکری ملوک الأرض و حکوماتها المادّیّة و الزّمنیّة الّا بخیر." [۱]  حضرت شوقی افندی به ما هشدار می‌دهند که مبادا بینش ما از امر الهی "به آلایش و غبار حوادث این عالم مکدّر گردد، حوادثی که هرچند جلوۀ ظاهری آن بدواً چشمگیر و گسترده باشد، ولی فقط سایه‌ای ناپایدار از عالمی بی‌اعتبار است".  با وجود اینکه اهمّیّت احتراز از کلّیّۀ مسائل نفاق‌افکن سیاسی برای احبّا کاملاً روشن است، امّا اشتغال‌شان به مسائل مبرم اجتماعی ناشی از انگیزۀ ممدوح و صادقانۀ خدمت به اطرافیان‌شان می‌تواند آنان را در موقعیّت‌های دشواری قرار دهد.  رویدادی غیر منتظره می‌تواند یک موضوع ساده را به مسئله‌ای مشاجره‌انگیز تبدیل نماید و مردم را بر اساس گرایش‌های جانب‌دار از یکدیگر جدا سازد و بعضی از شیوه‌های غیر سالم گفتار را که در عرصۀ سیاسی رایج است به سایر عرصه‌های گفتمان منتقل نماید.  به خصوص در قلمرو بی‌قید رسانه‌های اجتماعی، اشتباهات و تقصیرها — چه واقعی چه تصوّری — به سرعت بزرگ‌نمایی شده به آسانی موجب برانگیختن انواع احساسات می‌گردد، احساساتی مانند خشم موجّه، اصرار به ترویج نقطه‌نظر شخصی، و یا اشتیاق به شناخته شدن به عنوان منبع اطّلاعات تازه‌.  بسیاری از اموری که ظاهراً بی‌ضرر یا حتّی مبتنی بر نیّت خیر به نظر می‌آید، وقتی با دقّت بیشتری بررسی شود، ملاحظه می‌گردد که موجب افزایش نفاق اجتماعی، شعله‌ور ساختن اختلافات بین گروه‌های مخالف، و تداوم عدم توافق گشته، و در نتیجه اتّفاق نظر و یافتن راه حلّ را امکان‌ناپذیر می‌سازد.  اگر ابراز نظر یک شخص تحریک‌آمیز یا ناخوشایند به نظر رسد، هر عکس‌العملی نسبت به آن ممکن است بطور ناخواسته موجب تقویت و اشاعۀ آن نقطه‌نظر گردد و موضوع را وخیم‌تر سازد.  پیروان جمال مبارک باید هرگونه تکنولوژی را با هوشیاری و دقّت مورد استفاده قرار داده بینش و انضباط روحانی به کار برند.

آنان باید به موازین عالیۀ امر مبارک ناظر باشند که آنها را در نحوۀ تکلّم خود در جمیع اوقات و احیان هدایت می‌نماید.  حضرت بهاءالله می‌فرمایند:

از برای هر کلمه‌ئی روحی است لذا باید متکلّم و مبیّن ملاحظه نمایند و بوقت و مقام کلمه القا فرمایند چه که از برای هر کلمه اثری موجود و مشهود حضرت موجود می‌فرماید یک کلمه بمثابه نار است و اخری بمثابه نور و اثر هر دو در عالم ظاهر.

بدیهی است اصولی که احبّا در ضمن تعامل عمومی خود با اطرافیان‌شان رعایت می‌کنند باید در هنگام استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز با دقّتی بیشتر معمول گردد.  این اصول شامل نهی از غیبت، دیدن عالم با چشم خود نه از دید دیگران، لزوم تعهّد به وحدت عالم انسانی و اجتناب از ذهنیّت "ما" و "آنها"، و مشورت و حفظ احترامی که لازمۀ آن است می‌باشد.

احبّا گه‌گاه به مواردی برمی‌خورند که هم‌کیشان‌شان نظراتی را ابراز داشته یا نظرات دیگران را به نحوی نقل می‌نمایند که در مقایسه با موازین مندرج در آثار بهائی دور از حکمت و یا نسنجیده به نظر می‌رسد.  هنگامی که با این قبیل مطالب منتشر شده مواجه می‌شویم خطاست اگر نتیجه بگیریم که چنین رفتاری مطلوب، قابل اغماض و یا حتّی شایان تشویق می‌باشد.  مؤسّسات بهائی به کرّات مجبور شده‌اند افراد را در مورد اقدامات‌شان در اینترنت راهنمایی نمایند، گرچه حتّی‌الامکان، برای حفظ احترام شخص مورد نظر، با دقّت و احتیاط در این مورد اقدام می‌کنند.

یک مورد از موارد زیادی که به ملاحظات فوق‌الذّکر مربوط می‌گردد، بحث در رسانه‌های اجتماعی در بارۀ مسائل مربوط به ایران است.  چنانچه به خوبی می‌توان درک نمود این موضوع از حسّاسیّت خاصّی برخوردار است و بنا بر این احبّا باید احتیاطی خاصّ در این مورد مجرا دارند.  اظهارات نسنجیده در اینترنت می‌تواند احبّا را در آن سرزمین در معرض خطر قرار دهد یا ندانسته دستاویزی برای دروغ‌پردازی‌های دشمنان امر فراهم سازد.  رعایت احتیاط کامل در این مورد برای حفظ جامعۀ ممتحن ایران امری بسیار مهم است.

در این مورد، بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند نکتۀ دیگری را به اطّلاع احبّای ایرانی مقیم خارج از مهد امر الله برسانیم.  احساس مسئولیّت شخصی و عمیق این احبّا نسبت به رفاه بهائیان ایران و آیندۀ آن سرزمین مقدّس البتّه قابل درک است.  با وجود این، آنان باید به خاطر داشته باشند که صرف نظر از موطن اصلی خود، وظیفۀ والای آنان پیشرفت امر در سرزمینی است که هم‌اکنون در آن زندگی می‌کنند.  در حقیقت در طیّ تاریخ امر مبارک، مشارکت بهائیان ایرانی در نشر نفحات امر مبارک در هر یک از قارّات عالم از حدّ احصا خارج است.  موجب سرور معهد اعلی است که این احبّا تلاش‌های خود را صرف پیشبرد نقشۀ پنج‌ساله در نقاطی که ساکنند می‌نمایند.  چنین تلاشی باید مقصد اصلی آنان باشد، کوشش در مسیر این هدف موجب شادی برادران و خواهران روحانی آنان در ایران می‌شود و فداکاری‌های آن خادمین ثابت‌قدم را به نحوی شایسته ارج می‌نهد.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم
 

رونوشت:

دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت مشاورین
مشاورین ارجمند

[۱] مضمون بیان:  از سیاست سخن مگو … از ملوک ارض و حکومت‌های دنیوی جز به نیکی یاد مکن

نظر خود را بنویسید