×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم خطاب به پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران
1397/02/24
//www.payamha-iran.org/node/269۱۶  شهرالجمال  ۱۷۵۲۳  اردیبهشت  ۱۳۹۷پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندحضور شکوهمند نمایندگان منتخب جوامع ملّی بهائی از ۱۶۶ کشور جهان در ارض اقدس به منظور شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی و انت ...
ادامه مطلب
پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم
1397/02/10
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/268 21-04-2018پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۱۸ میلادی (۱۷۵ بدیع)(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبو ...
ادامه مطلب
پیام نوروز ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم
1397/01/02
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/266 پیام نوروز ۱۳۹۷پیروان باوفای جمال رحمان در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایندتحیّات صمیمانه و اشواق قلبیۀ این مشتاقان را به مناسبت فرارسیدن نوروز فیروز و بهار عالم‌افروز بپذیرید.  یقیناً از مواهب ایّام مبارک صیام نصیبی وافر برده‌ا ...
ادامه مطلب
از جمله حکمت های تکرارِ تکبیراتِ نازله در آثار بهائی مثلِ تکبیرِ «اللهُ اَبهیٰ»
1396/12/18
از جمله حکمت های تکرارِ تکبیراتِ نازله در آثار بهائیمثلِ تکبیرِ "اللهُ اَبهیٰ" حکمِ وجوب و تکرارِ اَذکار و اَدعیۀ گوناگون به تعداد زیاد در ادیان قبل و به تعداد بسیار کم تر در دین بهائی وجود دارد. برای درک بعضی حکمت های تکرارِ هر بار تکبیراتی چون تکبیرِ "اللهُ اَبهیٰ" (۱) در دین بهائی می توان آنها را ...
ادامه مطلب
زلزله و انسان
1396/08/26
برگرفته از: //iranglobal.info/node/63207  زلزله و انسان در این جهان خاکی موجودات به وجود می آیند و از بین می روند. جمادات، گیاهان، حیوانات، انسان همه و همه از «ترکیب» عناصر به وجود می آیند و پس از طیّ مراحلی با «تحلیل» و تجزیۀ عناصر از بین می روند. این ترکیب و تحلیل ...
ادامه مطلب