خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

گزارش ها و بیانیه ها

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/story/1119

نیویورک– جامعۀ جهانی بهائی از دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست که سرکوب اقتصادی بهائیان آن کشور را پایان دهد.
این درخواست در نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری،حسن روحانی آمده است. نامه توضیح می‌دهد که چگونه بهائیان ایران از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، هدف ستم‌های بی‌شماری از جمله عملیات بی‌رحمانۀ اختناق شدید اقتصادی بوده‌اند و چطور این مظالم تا به امروز ادامه یافته است و نشانی از بهبود اوضاع بعد از زمان انتخاب ایشان دیده نمی‌شود.
نامه به امضای خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، توجه ریاست جمهور را به تناقض شدید بین اظهارات رسمی دولت ایران مبنی بر طرفداری از عدالت اقتصادی؛ برابری برای همه و کاهش بیکاری از یک سو، و تلاش بی‌امان برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود از سویی دیگر، جلب می نماید.
این نامه، تهاجم شدید اقتصادی علیه جامعۀ بهائی را که به عنوان یک «سیاست عمدی» دولت دنبال می‌شود شرح می‌دهد: اخراج کارمندان بهائی از بخش دولتی، محدودیّت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیّتشان از طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و مشاغل با دست‌آویز توهین‌آمیز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیّت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازه‌ها. درخواست وثیقه‌های سنگین در هنگام دستگیری‌های خودسرانه نیز تأثیرات اقتصادی ناگوار ی بر جامعه به همراه دارد.
فراتر از این‌ نکات، نامه با ذکر اثرات نامطلوب اقتصادی این فشار‌ها بر قشر جوانان بهائی– هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان– می‌گوید: «عواقب اقتصادی محرومیّت جوانان بهائی از امکانات رشد استعداد‌های خدادادی خود به مراتب وخیم‌تر از برخی مظالم دیگر است.»
نامه از این تبعیض‌های سازمان یافته به عنوان «آپارتاید اقتصادی» نام ‌برده و به صراحت از رئیس جمهور می‌پرسد: «سیاست عمدی یک دولت برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود چطور قابل توجیه است؟ مسئولین خسارات مالی، اجتماعی و روانی حاصله از این تبعیضات چگونه اَعمال خود را توجیه خواهند کرد؟ برنامه ریزی برای خارج ساختن یک جمعیت از چرخه اقتصادی وطن خود با کدام معیار دینی و مدنی منطبق می‌باشد؟ با وجود این همه بی عدالتی‌های سیستماتیک چطور می‌توان هنوز از استقرار اجتماعی عدل پرور و پیشرو سخن گفت؟»
 
به رغم وعده های زیاد، ایران به نقض حقوق بشر ادامه می دهد - گزارش سازمان ملل
۰۱ آبان ۱۳۹۲ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۳)
جامعۀ جهانی بهائی، سازمان ملل - طبق گزارشی که دیروز از طرف کارشناس سازمان ملل در مورد حقوق بشر منتشر شد، به رغم وعده‌های زیادی که اخیراً ایران برای بهبود کارنامۀ حقوق بشرخود داه است، شواهد قابل توجّهی در تغییر اوضاع ملاحظه نمی‌شود.
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در بارۀ حقوق بشر گفت: "اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ نشانی از بهبود، همچنان بسیار نگران‌کننده است."
دکتر شهید، با ذکر چندین مورد، نگرانی خود را در بارۀ شمار زیاد اعدام‌ها، ادامۀ تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی، شرائط بد زندان‌ها، و محدودیت در آزادی بیان و آزادی مراوده اعلان کرد.
او همچنین گفت که اقلیتهای دینی در ایران، از جمله بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی، و دیگران "به طور روزافزون در معرض انواع تبعیض های قضائی، در زمینه‌هایی مانند اشتغال و آموزش قرار دارند و اغلب با بازداشت خودسرانه، شکنجه، و بدرفتاری روبرو هستند."

 

ترجمه ای از یک گزارش مخصوص، از جامعۀ جهانی بهائی، به تاریخ اکتبر ٢۰۱۱ 
با عنوان:

تحریکِ نفرت
 کمپین رسانه ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان
فهرست مطالب گزارش مزبور:
-         مقدمه
۱بیگانه در وطن
٢تحریک نفرت با حمایت دولت
۳مواضیع اصلی تبلیغات ضد بهائی در ایران
٤ارتباط میان تبلیغات و خشونت
۵تاریخچۀ اذیّت و آزار
٦تلاش های بین المللی برای مبارزه با تحریک نفرت و پاسخ ایران
۷نتیجه – پاسخ بهائیان
۸ضمیمۀ الف – نمونۀ مقالات
٩ضمیمۀ ب – خلاصۀ آنلاینِ همۀ مقالات

در مقدمۀ این گزارش چنین می خوانیم: