خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

آثار بنیانگذاران دیانت بهائی

 
 
 

لوح مبارک حضرت بَهاءُالله خطاب به سلطان ایران ناصرالدّین شاه قاجار

 

 
حضرت بهاءُالله شارع دیانت بهائی در روند و جریان تشریع و تبیین و ابلاغ پیام عمومیشان به جهانیان، در حینی که در حبس و تبعید بودند، الواح مهمین و عظیمی نیز خطاب به پادشاهان و رؤسای دینی و سیاسی و فرهنگی جهان صادر و نازل فرمودند و در این الواح، ضمن بیان مقصودشان، آنان را به تجدید بنای عالم و ایجاد صلح جهانی و وحدت عالم انسانی دعوت فرمودند و عواقب عدم توجه به پیامشان را گوشزد ایشان فرمودند.
 
از جمله مخاطبین الواح مزبور عبارتند از: سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد پاشا و عالی پاشا، وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الکساندر دوّم امپراطور روس؛ ملکۀ انگلیس ویکتوریا؛ ویلهلم اوّل پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحدۀ آلمان؛ ناپلئون سوّم فرانسه؛ فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و وارث امپراطوری مقدس روم؛ ملوک و رؤسای جمهور امریکا؛ پاپ پیِ نهم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان؛ علمای سنّی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ عموم علمای مذهبی جهان؛ نمایندگان مجالس عالم؛ فلاسفه؛ و ...
 
اکثر این الواح در کتابی با عنوان «الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض»، نشر مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران، ١۲۴ بدیع، منتشر شده است و از جمله در آدرس های زیر قابل دسترس و دانلود است:
 
 
 
یکی از این الواح مبارکه لوح خطاب به ناصرالدّین شاه قاجار است. دربارۀ این لوح مهیمن، حضرت عبدالبهاء در «مقالۀ شخصی سیّاح»، نشر مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، لجنۀ ملّی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، صفحات ٥٧- ٦١، می فرمایند:
  
«و در اوقات اخیره در ادرنه بَهاءُالله رسالۀ مفصّل ترقیم نمود و جمیع امور را توضیح و تفصیل داد. اساس اعظم این طایفه را شرح و بیان کرد و اخلاق و اطوار و مسلک و منهج را مشهود و عیان. بعضی از مسائل سیاسیّه تفصیل داد و بعضی ادلّه به راستی خویش اقامه نمود و حسن نیّت و صداقت و خلوص این طایفه را تقریر کرد و بعضی فقرات مناجات و برخی فارسی و اکثر عربی تحریر نمود و در لفّافه گذاشته و عنوان آن را به نام همایون اعلیحضرت شهریار ایران مزیّن نمود و مرقوم داشت که شخص پاک دلِ پاک باز مُنقطعاً اِلی اللِّه وَ مُتهیّئاً لِمَشهَدِ الفِدآء [منقطع به سوی خدا و آزاد از شؤون دنیا و آماده برای مشهد فِدا] در کمال تسلیم و رضا این رساله را تقدیم حضور پادشاه نماید. جوانی از اهالی خراسان میرزا بدیع نام، رساله را برداشت و به حضور اعلیحضرت تاجدار شتافت. موکب همایون در خارج طهران مقرّ و مکان داشت. لهذا در محلّی دور مقابل سراپردۀ ملوکانی به تنهائی بر سر سنگی قرار یافت و روز و شب منتظر مرور رکاب پادشاهی و یا حصول مثول به حضور شهریاری بود. سه روز بر این منوال در حالت صیام و قیام می گذرانید. جسم نحیفی و روح ضعیفی باقی ماند. روز چهارم ذات همایون به دوربین اطراف و اکناف را اکتشاف می فرمود تا که نظرشان به این شخص که با کمال ادب بر روی سنگی نشسته بود افتاد. از قرائن استدلال شد که لابد شکر و شکایتی و استدعای داد و معدلتی دارد. یکی از ملازمان درگاه را به تفقّد حال آن جوان امر فرمودند. چون مستفسر شد، رساله در دست داشت و به دست خویش تقدیم حضور همایون خواست و چون اذن  حضور یافت در نزد سراپرده به تمکین و آرام و آدابی زاید الوصف و به آواز بلند "یا سُلطانُ قَدْ جِئْتُکَ مِن سَبَأ بِنَبَأٍ عَظیمٍ " ناطق گشت. امر به اخذ رساله و توقیف آورنده فرمودند.

کتاب مستطاب ایقان یکی از آثار مهم استدلالی حضرت بهاءالله است که حضرت ولی امرالله آن را این گونه توصیف می فرمایند:

در بين جواهر اسرار مخزونه و لآلی ثمينۀ مکنونه که از بحر زخّار علم و حکمت حضرت بهاءالله ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن کتاب مستطاب ايقان است که در سنين اخيرۀ دورۀ اقامت بغداد (١٢٧٨ هجری مطابق با ١٨٦٢ ميلادی) طيّ دو شبانه روز از قلم مبارک نازل گرديده و با نزول آن بشارت حضرت باب تحقّق پذيرفت و وعدۀ الهی که حضرت موعود بيان فارسی را که ناتمام مانده تکميل خواهد فرمود بانجاز پيوست. اين کتاب مبين و رقّ متين در جواب اسئلۀ جناب حاجی ميرزا سيّد محمّد خال که در آن اوان هنوز بامر مبارک اقبال ننموده و با برادر خود جناب حاجی ميرزا حسينعلی عازم زيارت مشاهد مشرّفه بوده‏اند صادر گرديده است.

در طول تاریخ هر وقت پیامبری جدید ظاهر شد، عده ای به عللی مُنکر او شدند و حتی علیه او قیام کردند. در عصر ما نیز وقتی حضرت باب و حضرت بهاءالله به عنوان دو موعود همۀ ادیان قبل و مربّیان جدید آسمانی ادعا و دینشان را آشکار فرمودند، عده ای به همان علل مشابه در ادوار پیامبران قبل، مُنکر ایشان شدند و علیه ایشان و پیروانشان قیام کردند که تا امروز نیز ادامه دارد.

آنچه در زیر ملاحظه می فرمایید خطابه ای از حضرت عبدالبهاء است که در آن دو علت عمدۀ انکار پیامبران الهی در اَدوار و اَعصار مختلفه را تشریح می فرمایند. منصفان با تعمّق در آن درخواهند یافت که علل مخالفت با حضرت باب و بهاء الله نیز مشابه با علل مزبور است. باشد که با مطالعۀ این خطابه، عزیزان بیشتری به حقیقت ظهور بابی و بهائی پی برند و موعودی را که قرن ها منتظرش بودند بشناسند و به او دل بندند و همراه با عشاق دیرینش در سراسر عالم در راه تحقق هدف مقدسش که همانا «وحدت عالم انسانی» و «صلح جهانی» است سر از پا نشناسند.     
 

لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس» از آثار حضرت بهاءالله است که  در عکا در جواب سؤال مفتی عکا شیخ محمود نازل شده. مشارٌ الیه که به تعصّب و لجاج مشتهر و معروف بود به دین بهائی اقبال نمود و در حلقهء مؤمنين درآمد و چنان مشتعل و منجذب گرديد که مجموعه ای از اخبار و احاديث مأثورهء اسلامی مربوط به عكّا و مقام و اهمّيّت آن مدينهء مقدّسه تنظيم نمود. بعضی از این احادیث در آخر لوح مبارک حضرت بهاءالله خطاب به شيخ محمّد تقی اصفهانی  معروف به نجفی، مذکور است.

در «تفسیر سورۀ والشّمس» حضرت بهاءالله علاوه بر تفسیر سورۀ مزبور از قران مجید، روش صحیح تفسیر را نیز توضیح می فرمایند.

)با استفاده از کتاب «قرن بدیع»، ص ۳۸۶ و کتاب «گنج شایگان»، ص۲۰۹)

لوح توحید از آثار حضرت بهاءالله است که در آن به ابدع بیان در بارۀ سه عالم حق و امر و خلق توضیح می فرمایند. براساس آن، عالم حق غیر قابل وصف و دست نیافتی است و به این جهت راه ارتباط خلق با آن، از طریق عالم امر است که همان مرتبۀ مظاهر ظهور الهی یعنی رسل و انبیاء می باشد. این لوح مبارک، از جمله رافع شبهۀ ادعای الوهیّت توسط حضرت بهاءالله است.

حضرت عبدالبهاء مبیّن و جانشین حضرت بهاءالله نیز در قسمتی از «کتاب مستطاب مفاوضات» و نیز جانشین حضرتشان، حضرت شوقی ربانی مبین و ولی امر بهائی، در «توقیع دور بهائی» توضیحاتی ارائه می فرمایند که هم مضمون «لوح مبارک توحید» است. این دو قسمت را نیز در دو فایل ضمیمه ملاحظه می فرمایید.

این لوح مبارک در بغداد قبل از اظهار امر در باغ رضوان و بعد از مراجعت از سلیمانیه کردستان در جواب سؤالات حاجی سید محمد مجتهد اصفهانی، از شاگردان طراز اول مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ساکن نجف از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است. او که پس از مذاکرات لازمه آئین بهائی را تصدیق کرد، امر مبارک را در محضر عموم طلاب به استاد خود شیخ مرتضی انصاری ابلاغ کرد. او بعداً ترک ریاست و مسند اجتهاد کرد و در نجف به تبلیغ مشغول شد و به وسیلۀ قاصدی امین سؤالات خود را از محضر حضرت بهاءالله پرسید و لوح مبارک جواهر الاسرار در جواب او نازل شد. نزول این لوح مبارک قبل از نزول کتاب مبارک ایقان بوده است.

کتاب «پیام ملکوت» مجموعه ای از نصوص مبارکۀ بهائی از بنیانگذاران دیانت بهائی در بارۀ اصول تعالیم بهائی از جمله دوازده تعالیم آن است که توسط فاضل فقید جناب عبدالحمید اشراق خاوری جمع آوری شده است. کتاب از جمله شامل مواضیع ذیل است:

تحرّی حقيقت؛ بشارات کتب مقدّسه در بارهء ظهور مربّی آسمانی و موعود جميع کتب؛ وحدت لسان؛ وحدت عالم انسانی؛ دين بايد سبب الفت و محبّت باشد؛ لزوم تطابق دين با علم و عقل؛ لزوم ترک جميع تعصّبات؛ عظمت ايران و مستقبل آن؛ تعديل معيشت و حلّ مشاکل اقتصادی؛ وحدت اساس اديان؛ مقصد از دين؛ علّت تجديد اديان؛ تعليم و تربيت اجباری عمومی؛ فضيلت علم و مقام علماء و دانشمندان؛ تساوی حقوق نساء و رجال؛ صلح عمومی؛ مضرّات جنگ و لزوم تشکيل محکمهء کبرای بين المللی؛ قسمتی از انذارات نازله در الواح مبارکه؛ عالم محتاج بنفثات روح القدس است؛ مقصود از روح القدس؛ اثبات الوهيّت؛ اثبات مظاهر مقدّسهء الهيّه(انبیاء و رسل)؛ حضرت ابراهيم؛ حضرت موسی؛ حضرت زردشت؛ حضرت بودا و کنفوسيوس؛ حضرت عيسی بن مريم مسيح؛ حضرت رسول اکرم؛ حضرت باب؛ حضرت بهاء الله؛ اثبات مظاهر مقدّسه از کتب مقدّسه.